MVO: Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Een verschil maken binnen de gemeenschap waarin we leven met Shaip's Corporate Social Responsibility-initiatief "Prayas"

csr

Bij Shaip geloven we dat we het recht en de plicht hebben om onze technologie te gebruiken in het voordeel van iedereen - onze gemeenschap en de wereld waarin we leven.

We zijn een bedrijf waarbij de mens centraal staat en dat weerspiegelt zich in onze benadering van MVO-initiatieven. Om een ​​impuls te geven aan verandering, heeft de leiding een doordachte aanpak geïnitieerd: PRAYAS – Ek Soch. Het wordt geleid door de kernprincipes van meer teruggeven aan de samenleving en de wereld dan dat we ervan nemen.

Als snelgroeiend bedrijf erkennen we dat we een solide rol te spelen hebben om ervoor te zorgen dat de wereld om ons heen sociaal, economisch, ecologisch en ethisch verrijkt is. Onder de brede paraplu van PRAYAS zullen we veel initiatieven nemen - bloeddonatie, boomplantages, voedsel, kleding en boekendistributie, educatieve sponsorprogramma's en meer - die onze gemeenschappen ten goede komen.

"We streven ernaar duurzame ontwikkeling in de markt te bevorderen en streven ernaar een verschil te maken binnen de gemeenschap waarin we leven."
csr

Om onze medeburgers een betere toekomst te bieden, zetten we ons in om eerst de lat voor onszelf hoger te leggen. Hoewel we begrijpen dat het maken van winst een geweldige motivator is voor elk bedrijf, gaat onze winst ook naar de opbouw van een gelijkwaardige samenleving - waarin elk individu een belangrijke rol te spelen heeft.


Wij geloven dat we kunnen bijdragen aan de groei van onze samenleving zonder ons waardesysteem los te laten. We richten ons op zaken die het belangrijkst zijn voor onze medewerkers, medewerkers, management en de gemeenschap.