Privacybeleid

Ingangsdatum: 09th oktober 2020

De vorige versie(s) van deze Verklaring zijn beschikbaar hier.

Shaip neemt de privacy van haar klanten serieus. Dit privacybeleid (beleid) legt uit hoe Shaip klantinformatie verzamelt, gebruikt en deelt op de website https://www.Shaip.com (“Website”) en de Shaip mobiele applicatie (“App” en samen met de Website, “Website /App"). Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan gerust contact met ons op.

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Door deze site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid. Door deze site te gebruiken, stemt u bovendien in met onze verzameling, gebruik, openbaarmaking en bewaring van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

De ingangsdatum van dit privacybeleid staat bovenaan dit privacybeleid. Als u de site na de ingangsdatum blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met het gewijzigde privacybeleid. Elk gewijzigd privacybeleid wordt op deze pagina gepubliceerd en vervangt alle eerdere versies. Kom regelmatig terug, en vooral voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:

Tijdens en na je aanmelding en/of tijdens het uitvoeren van de opdrachten in ons platform; In e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en deze Website/App; Via mobiele en desktop-applicaties die u download van deze Website/App, die een speciale niet-browsergebaseerde interactie tussen u en deze Website/App biedt; Wanneer u interactie heeft met onze advertenties en applicaties op websites en services van derden als die applicaties of advertenties links naar dit beleid bevatten. Voor meer informatie over de technologieën die we gebruiken, de persoonlijke informatie die we verzamelen, en hoe u tracking kunt controleren of blokkeren of cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar cookie beleid.

Gegevensbeveiliging en opslag:

We hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze Website/App, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoord met niemand en gebruik het wachtwoord van deze Website/App niet opnieuw op een ander platform of andere service.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar onze website/app wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website/App.

Shaip gebruikt externe leveranciers en hostingpartners voor hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologieën om ons platform te runnen. Leveranciers en partners van het bedrijf voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per servicevoorwaarden of contract. Door ons platform te gebruiken, geeft u Shaip toestemming om uw informatie over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten en elk ander land waar we actief zijn.

Dit beleid is niet van toepassing op informatie verzameld door:

Offline of via andere middelen, inclusief op een andere website/app die wordt beheerd door het bedrijf of een derde partij (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen); of een derde partij (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen), inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanaf de Website/App.

Lees dit beleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze Website/App niet te gebruiken. Door deze Website/App te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als u deze website/app blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig op updates.

Kinderen onder de 18 jaar

Onze Website/App is niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar, zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden. Niemand onder de 18 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan de Website/App. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze website/app of op of via een van de functies ervan/registreer u op de website/app, doe geen aankopen via de Website/App, gebruik een van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze Website/App of geef ons informatie over uzelf, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruik. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op.

Informatie die we over u verzamelen en hoe we deze verzamelen:

We verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Website/App, waaronder informatie:

waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals voornaam, achternaam, e-mail-ID, functietitel, rol, telefoonnummer, mobiel nummer, bedrijfsnaam, land, geboortedatum, geslacht, LinkedIn-ID, adres of ENIGE ANDERE INFORMATIE DE Website /App VERZAMELT DIE WORDEN GEDEFINIEERD ALS PERSOONLIJKE GEGEVENS OF PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT/enige andere identificatiecode waarmee online of offline contact met u kan worden opgenomen (“persoonlijke informatie”); dat over u gaat maar u niet individueel identificeert, zoals uw opgenomen stem of video's; waar u uzelf mag opnemen ten behoeve van beeldverwerking; over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website/App en gebruiksgegevens.

We verzamelen deze informatie:

Rechtstreeks van u wanneer u deze aan ons verstrekt; Automatisch als u de producten van het Bedrijf gebruikt. Automatisch verzamelde informatie kan gebruiksgegevens, IP-adressen en informatie bevatten die via cookies en andere trackingtechnologieën worden verzameld.

Vertrouwelijke informatie

Shaip wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website/mobiele applicatie. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar Shaip wordt verzonden, als NIET vertrouwelijk wordt beschouwd. Door Shaip informatie of materiaal te sturen, verleent u Shaip een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze materialen te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, openbaar weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, afgeleide werken te maken en anderszins vrij te gebruiken. of informatie. U stemt er ook mee in dat het Shaip vrij staat om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons stuurt voor welk doel dan ook te gebruiken. We zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins publiceren over het feit dat u materialen of andere informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij: (a) we uw voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verkregen om uw naam te gebruiken; of (b) we u eerst op de hoogte stellen dat het materiaal of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site verzendt, zal worden gepubliceerd of op een andere manier zal worden gebruikt met uw naam erop; of (c) wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Persoonlijk identificeerbare informatie die u aan Shaip indient om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

[Opmerking: houd er rekening mee dat persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden onderhevig kan zijn aan openbaarmaking aan overheidsinstanties op grond van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure.]

Bewaartermijn

We zullen persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt te vervullen, inclusief de beveiliging van onze verwerking, het voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen (bijv. audit, boekhoudkundige en wettelijke bewaartermijnen), het behandelen van geschillen en voor het opzetten, uitoefening of verdediging van juridische claims in de landen waar we zaken doen, maar de omstandigheden kunnen variëren afhankelijk van de context en de diensten.

Cookies

Wij, samen met de serviceproviders die ons helpen de Site te leveren, gebruiken "cookies", dit zijn kleine computerbestanden die worden verzonden naar of geopend via uw webbrowser of uw apparaat en die informatie over uw computer bevatten, zoals een gebruikers-ID, gebruikersinstellingen , browsegeschiedenis en activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens het gebruik van de site. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein (internetlocatie) waarvan de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de cookie (dwz wanneer deze verloopt) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of vergelijkbare identificatie.

De website kan gegevensverzamelingstools gebruiken om informatie te verzamelen van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, zoals het type besturingssysteem, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, evenals het gebruikte besturingssysteem en het land en de tijdzone waarin de website computer of apparaat zich bevindt.

Webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, inclusief het beheren en verwijderen van cookies naar www.allaboutcookies.org.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat deze cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd. Cookies kunnen handmatig worden gewist in de instellingen van uw browser. Volg de betreffende link hieronder om de instructies van uw specifieke browser te zien over het wissen van cookies:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

Hoewel gebruikers niet verplicht zijn om cookies te accepteren, kan het blokkeren of weigeren van cookies de toegang tot sommige functies die beschikbaar zijn via de Services verhinderen. Deze site negeert de "Do Not Track"-browserinstellingen.

Uw Rechten

Het is belangrijk voor ons dat u toegang heeft tot de persoonlijke informatie die we over u hebben en deze kunt bekijken en deze indien nodig kunt corrigeren of verwijderen.

EU-gegevenssubjecten hebben de volgende rechten: (1) u hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de gegevens die wij van u hebben; (2) u hebt het recht om gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren; (3) u kunt verzoeken dat de gegevens uit onze administratie worden gewist, en Shaip zal aan dat verzoek voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is; (4) waar bepaalde voorwaarden gelden om een ​​recht op beperking van de verwerking te hebben; (5) u heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten overdragen aan een andere organisatie; (6) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking; (7) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking; (8) en indien van toepassing hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

Californische consumenten hebben het recht om (1) de categorieën persoonlijke informatie op te vragen en te ontvangen die Shaip over die consument heeft verzameld; (2) de categorieën van bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld; (3) het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie; (4) de categorieën van derden met wie Shaip persoonlijke informatie deelt; en (5) de specifieke persoonlijke informatie die Shaip over die consument heeft verzameld.

Shaip discrimineert op geen enkele manier tegen een persoon die zijn of haar rechten uitoefent op grond van relevante gegevensprivacystatuten of -regelgeving, inclusief de California Consumer Privacy Act.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie, inclusief het indienen van een verzoek op grond van de California Consumer Privacy Act, neem dan contact met ons op via:

info@Shaip.com

+866 (426) 9412