Privacy Policy

Ingangsdatum: 16th juni 2023

De vorige versie(s) van deze Verklaring zijn beschikbaar hier.

 1. Inleiding:
  Shaip neemt de privacy van haar klanten serieus. Dit privacybeleid (“Beleid”) legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en anderszins verwerken, die met ons wordt gedeeld wanneer (a) u de website https://www.Shaip.com bezoekt of gebruikt (“Website”); (b) wanneer u onze mobiele/webapplicatie opent of gebruikt ("App ') of (c) op een andere manier. De Website en de App worden gezamenlijk aangeduid als “Platform”. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u schrijven naar info@Shaip.com. We respecteren uw privacy en in overeenstemming met onze toezegging zorgen we ervoor dat alle ontvangen persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. De ingangsdatum van dit privacybeleid staat bovenaan dit privacybeleid. We kunnen ons beleid op elk moment herzien zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Als u het platform blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde beleid. Elk gewijzigd beleid wordt op deze pagina gepubliceerd en vervangt alle voorgaande versies. Kom regelmatig terug, en vooral voordat u persoonlijke informatie verstrekt.
 2. Reikwijdte van ons beleid:
  Hiermee leggen wij uit waar ons Privacybeleid van toepassing is, wanneer u bij ons solliciteert voor een functie of arbeidsbemiddeling, uw dienstverlening aan ons waarbij het gaat om persoonsgegevens en waardoor uw relatie met een meer dan een van onze klanten wordt vastgesteld en alle informatie wordt verzameld van derden. Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen tijdens en na uw registratie en/of tijdens de uitvoering van de vacatures op ons platform; in e-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en ons Platform; via mobiele en desktopapplicaties die u downloadt van ons Platform, dat speciale niet-browsergebaseerde interactie tussen u en ons Platform biedt; Wanneer u interactie heeft met onze advertenties en toepassingen op websites en diensten van derden als die toepassingen of advertenties links naar dit beleid bevatten. Voor meer informatie over de technologieën die we gebruiken, de persoonlijke informatie die we verzamelen, en hoe u tracking kunt controleren of blokkeren of om cookies te verwijderen, verwijzen wij u naar de cookie beleid. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of op een andere manier is verzameld, inclusief op een ander platform dat door het bedrijf wordt beheerd; of een derde partij (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen), inclusief via een applicatie of inhoud (inclusief advertenties) die kan linken naar of toegankelijk is vanaf het Platform.
 3. Hoe verzamelen we uw informatie?
  Wanneer u ons Platform gebruikt of opent, kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw persoonlijke informatie op de volgende manier verzamelen:
  • Informatie die u ons geeft: Wanneer u ons Platform gebruikt of opent, kunnen we u vragen om informatie met ons te delen. Dit omvat uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens, geslacht, geboortedatum, land, functietitel, rol- of werkgegevens, LinkedIn ID, adres, alle media, inclusief gezichts- of andere afbeeldingen , spraakopname of video die u opneemt/uploadt op het Platform.
  • Informatie die we automatisch verzamelen: Wanneer u ons platform gebruikt of opent, kunnen we automatisch informatie over u verzamelen door het gebruik van cookies, webbakens en andere volgtechnologieën. Dit omvat gebruiksgegevens, dwz informatie over uw activiteit op het Platform, zoals functies die u gebruikt wanneer u het Platform gebruikt; apparaatgegevens, zoals apparaatmodel-ID, bezochte pagina's en type browser, enz.;
  • Informatie die we van derden ontvangen: We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, door middel van toestemming die u aan dergelijke derden hebt verstrekt, om informatie met ons te delen.
 4. Hoe gebruiken we uw informatie?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • Levering van platform: We gebruiken persoonlijke informatie om toegang te verlenen tot het Platform of om u in staat te stellen de verschillende functies van het Platform te gebruiken en om u in staat te stellen deel te nemen aan enquêtes, promoties, evenementen of soortgelijke initiatieven.
  • Marketing en communicatie: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor marketing of reclame voor ons Platform, inclusief om u promotie- en marketingmateriaal te sturen.
  • Verbeteringen: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om in het algemeen de inhoud en functionaliteit van ons Platform of de kwaliteit van ons Platform te verbeteren of om nieuwe inhoud of functionaliteit op het Platform te introduceren.
  • Fraudepreventie en probleemoplossing: We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor identificatie- en authenticatiedoeleinden, voor fraudedetectie en -preventie, voor het oplossen van problemen of om het Platform te helpen promoten.
  • Analysebewerkingen: We kunnen analytische informatie samen met uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken om een ​​breder profiel van onze individuele gebruikers op te bouwen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie kunnen bieden.
  • Wettelijke verplichtingen: In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke informatie over u te verzamelen, of hebben we de persoonlijke informatie anderszins nodig om te voldoen aan een wettelijke vereiste. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen om te reageren op gerechtelijke bevelen, in juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

  We kunnen de persoonlijke informatie samenvoegen of de-identificeren. Als dat het geval is, bewaren en gebruiken we geanonimiseerde informatie in anonieme of geanonimiseerde vorm en zullen we niet proberen de informatie opnieuw te identificeren.

 5. Gegevensbeveiliging en opslag:
  We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van ons Platform, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoord met niemand en hergebruik het wachtwoord van dit platform niet op een ander platform of andere service. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar ons platform worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op het Platform. Shaip maakt gebruik van externe leveranciers en hostingpartners voor hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologieën om ons platform te laten draaien. Leveranciers en partners van het bedrijf voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volgens de servicevoorwaarden of het contract. Door ons platform te gebruiken, geeft u Shaip toestemming om uw informatie over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten en elk ander land waar we actief zijn.
 6. Kinderen onder de 18 jaar
  Ons Platform is niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar, zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden. Niemand onder de 18 jaar mag persoonlijke informatie aan het Platform verstrekken. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op dit platform of op of via een van de functies ervan/registreer u op het platform, doe geen aankopen via het platform, gebruik een van de interactieve of openbare commentaarfuncties van dit platform of geef ons informatie over uzelf, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op.
 7. Vertrouwelijke informatie
  Shaip wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via ons Platform. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar Shaip wordt verzonden, als NIET vertrouwelijk wordt beschouwd. Door Shaip enige informatie of materiaal te sturen, verleent u Shaip een onbeperkte, onherroepelijke licentie voor het kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, publiekelijk weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken maken van, en anderszins vrijelijk gebruiken, die materialen of informatie. U stemt er ook mee in dat het Shaip vrij staat om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook stuurt, te gebruiken. We zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins bekendmaken dat u materiaal of andere informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij: (a) we uw voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) we u eerst laten weten dat het materiaal of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site verzendt, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met uw naam erop; of (c) wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Persoonlijke informatie die u aan Shaip verstrekt om producten of diensten te ontvangen, wordt behandeld in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.
  [Opmerking: houd er rekening mee dat persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden onderhevig kan zijn aan openbaarmaking aan overheidsinstanties op grond van gerechtelijke procedures, gerechtelijk bevel of juridische procedures.]
 8. Bewaartermijn
  We zullen persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, inclusief de beveiliging van onze verwerking, het opsporen van frauduleuze activiteiten, het onderhouden en verbeteren van het Platform, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen (bijv. audit, boekhouding en wettelijke bewaring voorwaarden), het behandelen van geschillen en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen in de landen waar we zaken doen, maar de omstandigheden kunnen variëren afhankelijk van de context en de diensten.
 9. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
  We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen, voor de doeleinden vermeld in clausule 4, met de volgende categorieën van derden:
  • Dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dienstverleners. Dit zijn onder meer entiteiten die we inschakelen of waarmee we samenwerken om het platform of de functionaliteit ervan te bieden, klantenondersteuningsdiensten, betalingen te verwerken, gegevens te hosten, ons platform te beveiligen, te helpen adverteren of op de markt te brengen voor ons platform, of om te helpen voldoen aan juridische processen.
  • Affiliates: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, waaronder ons moederbedrijf, onze dochteronderneming of een groep
  • Zakenpartners: We kunnen uw informatie voor verschillende doeleinden verstrekken aan zakelijke partners, inclusief maar niet beperkt tot gezamenlijke marketingpartners en sponsors.
  • Zakelijke transacties: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met een andere zakelijke entiteit als wij (of onze activa) van plan zijn om te fuseren met, of worden overgenomen door die zakelijke entiteit - in het geval van een reorganisatie, fusie of herstructurering van het bedrijf.
  • Andere derden: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere derde partijen, op een 'need-to-know'-basis, zoals onze accountants, advocaten, auditors, wetshandhavers, enz. We kunnen uw persoonlijke informatie delen om te reageren op gerechtelijke bevelen, op juridische processen , of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.
  • Met uw toestemming of anders op uw aanwijzing: Bovendien kunnen we uw informatie delen met derden met uw toestemming die u hebt gegeven terwijl u uw persoonlijke informatie deelt, waarbij de privacynormen intact blijven met dergelijke derden.

  Alle derde partijen met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen, zijn verplicht om een ​​vergelijkbaar niveau van bescherming te bieden, zoals voorzien in dit beleid, en om deze alleen te gebruiken om de service te verlenen die zij u namens ons verlenen. Wanneer dergelijke derden uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst te vervullen, zullen zij dergelijke gegevens verwijderen in overeenstemming met ons beleid, tenzij zij zelf wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren.

 10. Cookies
  Samen met de serviceproviders die ons helpen de Site te leveren, gebruiken wij "cookies", dit zijn kleine computerbestanden die worden verzonden naar of geopend vanaf uw webbrowser of uw apparaat en die informatie over uw computer bevatten, zoals een gebruikers-ID, gebruikersinstellingen , browsegeschiedenis en activiteiten uitgevoerd tijdens het gebruik van de Site. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein (internetlocatie) waarvan de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de cookie (d.w.z. wanneer deze verloopt) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of soortgelijke identificatie. De website kan tools voor gegevensverzameling gebruiken om informatie te verzamelen van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Site, zoals het type besturingssysteem, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, evenals het gebruikte besturingssysteem en het land en de tijdzone waarin de computer of het apparaat zich bevindt. Webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u cookies kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.allaboutcookies.orgDoor deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat deze cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd. Cookies kunnen handmatig worden gewist in de instellingen van uw browser. Volg de betreffende link hieronder om de instructies van uw specifieke browser te zien over het wissen van cookies:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/9098093

  Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/clear-your-browsing-history-sfri47acf5d6/mac

  Hoewel gebruikers niet verplicht zijn om cookies te accepteren, kan het blokkeren of weigeren ervan de toegang tot sommige functies die beschikbaar zijn via de services verhinderen. Deze site negeert "Do Not Track" browserinstellingen.

 11. Uw Rechten
  Het is belangrijk voor ons dat u toegang heeft tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, deze kunt bekijken en indien nodig kunt corrigeren of verwijderen. U kunt ook op elk moment weigeren om persoonlijke informatie in te dienen of uw toestemming onder dit beleid intrekken. Ook kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens te verwijderen. Hiervoor kunt u ons schrijven op info@Shaip.com. Dit kan echter van invloed zijn op ons vermogen om u een platform te bieden.

  EU-gegevenssubjecten hebben de volgende rechten: (1) u hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de gegevens die wij van u hebben; (2) u hebt het recht om gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren; (3) u kunt verzoeken dat de gegevens uit onze administratie worden gewist, en Shaip zal aan dat verzoek voldoen wanneer dit wettelijk verplicht is; (4) waar bepaalde voorwaarden gelden om een ​​recht op beperking van de verwerking te hebben; (5) u heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten overdragen aan een andere organisatie; (6) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking; (7) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking; (8) en indien van toepassing hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

  Californische consumenten hebben het recht om (1) de categorieën persoonlijke informatie op te vragen en te ontvangen die Shaip over die consument heeft verzameld; (2) de categorieën van bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld; (3) het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie; (4) de categorieën van derden met wie Shaip persoonlijke informatie deelt; en (5) de specifieke persoonlijke informatie die Shaip over die consument heeft verzameld.

Shaip discrimineert op geen enkele manier tegen een persoon die zijn of haar rechten uitoefent op grond van relevante gegevensprivacystatuten of -regelgeving, inclusief de California Consumer Privacy Act.

Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie, inclusief het indienen van een verzoek op grond van de California Consumer Privacy Act, neem dan contact met ons op via:

info@Shaip.com

(866) 473-5655

Feedback: inclusief opmerkingen, vragen en klachten

We stellen uw waardevolle feedback op prijs, inclusief eventuele opmerkingen, vragen/suggesties en klachten over ons of over ons gebruik van uw informatie, inclusief ons huidige privacybeleid. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn als volgt:

SHAIP: 12806, Townepark Way, Louisville, Kentucky-40243

E-mail: legaal@shaip.com

Als u geen antwoord ontvangt op uw vraag met betrekking tot onze privacypraktijken – of als u vindt dat uw vraag niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij uw lokale gegevenstoezichthouder. Als u een privacyklacht bij ons indient, zullen wij reageren om u te laten weten hoe uw klacht zal worden behandeld. We kunnen u om meer informatie vragen, onze experts/partijen raadplegen en gegevens bijhouden met betrekking tot uw klacht wanneer u ons stuurt, of ons persoonlijke informatie verstrekt via e-mail (dat wil zeggen, in een bericht met een vraag of opmerking).