Generatieve AI-trainingsgegevensoplossingen

Generatieve AI-services: gegevens beheersen om ongeziene inzichten te ontgrendelen

Gebruik de kracht van generatieve AI om complexe gegevens om te zetten in bruikbare informatie.

generatieve ai

Uitgelichte klanten

Teams in staat stellen om toonaangevende AI-producten te bouwen.

Amazone
Kopen Google Reviews
Microsoft
Coggebreid

De vooruitgang op het gebied van generatieve AI-technologieën is onophoudelijk, ondersteund door nieuwe databronnen, zorgvuldig samengestelde trainings- en testdatasets en model verfijning via versterkend leren van menselijke feedback (RLHF) procedures.

RLHF in generatieve AI maakt gebruik van menselijke inzichten, inclusief domeinspecifieke expertise, voor gedragsoptimalisatie en nauwkeurige outputgeneratie. Factchecking door domeinexperts zorgt ervoor dat de antwoorden van het model niet alleen contextueel relevant maar ook betrouwbaar zijn. Shaip biedt nauwkeurige gegevenslabels, domeinexperts en evaluatiediensten, waardoor een naadloze integratie van menselijke intelligentie in de iteratieve verfijning van grote taalmodellen mogelijk wordt.

Optimalisatie van Gen AI-modellen met samengestelde gegevens en menselijke feedback

Gen AI-modellen optimaliseren

dataset
Generatie

Maak gebruik van snelle generatie met LLM's om bestaande datasets uit te breiden en de modeldekking over diverse onderwerpen te verbeteren, waardoor robuuste prestaties worden gegarandeerd.

Data
aantekening

Schakel vakexperts in om ongestructureerde gegevensbronnen te verfijnen en te annoteren in gestructureerde formaten die geschikt zijn voor ML-algoritmen.

Modelverfijning met RLHF

Verfijn AI-modellen door voortdurende menselijke beoordeling te integreren in de modelontwikkeling via een iteratief proces van evaluatie en verfijning om de output te optimaliseren.

Beoordeling van de kwaliteit van de output

Deskundigen voeren audits en kwaliteitscontroles uit om de resultaten van generatieve AI-systemen te valideren en te ratificeren.

Shaip biedt generatieve AI-diensten die zijn afgestemd op het verbeteren van uw bedrijfsoplossingen:

Gegevensverzameling voor het verfijnen van LLM's

We verzamelen en beheren gegevens om taalmodellen te verfijnen voor precisie en nauwkeurigheid.

Domeinspecifieke tekstcreatie

Onze service creëert gespecialiseerde tekst voor sectoren als de juridische en medische sector om uw domeingerichte AI te trainen.

Toxiciteitsbeoordeling

Onze aanpak maakt gebruik van flexibele schalen om giftige inhoud in door AI gegenereerde communicatie nauwkeurig te meten en te verminderen.

Modelvalidatie- en afstemmingsdiensten

We beoordelen de kwaliteit van gen-AI-resultaten in alle markten en talen om de AI via RLHF te verfijnen en af ​​te stemmen op marktspecifieke behoeften.

Snelle creatie/fijnafstemming

We maken en optimaliseren natuurlijke taalprompts om diverse gebruikersinteracties met uw AI te weerspiegelen.

Vergelijking van antwoordkwaliteit

Ons uitgebreide netwerk maakt een grondige vergelijking van AI-antwoorden mogelijk om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het model te verbeteren.

Likertschaal Geschiktheid

Onze op maat gemaakte feedback zorgt ervoor dat AI-reacties de juiste toon en beknoptheid hebben voor specifieke gebruikersscenario’s.

Correctheid Evaluatie

We evalueren de door AI gegenereerde inhoud rigoureus om ervoor te zorgen dat deze feitelijk en realistisch is om de verspreiding van verkeerde informatie te voorkomen.

Generatieve AI-use-cases

Shaip biedt een duidelijk voordeel in de wereld van generatieve AI

AI aandrijven met precisiegegevens

Door gebruik te maken van tientallen jaren data-ervaring maken we generatieve AI optimaal mogelijk. Ons leiderschap op het gebied van dataoplossingen stelt ons in staat gevarieerde datasets samen te voegen voor robuuste, veilige toepassingen. Met onze vaardigheden verkrijgt AI nauwkeurige gegevens met behoud van strikte beveiliging en privacy. Wij zijn de perfecte partner voor bedrijven die generatieve AI willen benutten.

Activa, programma's en investeringen

We zijn toegewijd aan het potentieel van generatieve AI om de efficiëntie te verbeteren, de resultaten te verbeteren en waarde toe te voegen voor onze klanten. Onze investeringen in intellectueel eigendom, opleiding van personeel en generatieve AI-tools zijn bedoeld om de productiviteit te verhogen, applicaties te moderniseren en de softwareontwikkeling te versnellen.

Uitgebreide branche-expertise

We werken samen met de beste gezondheidszorg- en technologiemerken en gebruiken onze diepgaande kennis om generatieve AI-toepassingen te ontwikkelen, zoals het blootleggen van data-inzichten, het creëren van kopersprofielen, het testen van modellen en het introduceren van digitale agenten voor personeel en klanten.

Expertise op het gebied van technologische ontwikkeling

Technologie vormt onze kern en met Generatieve AI tillen we onze toonaangevende software-engineering naar nieuwe hoogten. We werken samen met diverse industrieën om gebruik te maken van deze geavanceerde technologie, waardoor de ontwikkeling van software wordt versneld, de dienstverlening voor gebruikers en werknemers wordt verbeterd en de activiteiten worden gestroomlijnd.

Bouw uitmuntendheid in uw generatieve AI met hoogwaardige datasets van Shaip

Generatieve AI verwijst naar een subset van kunstmatige intelligentie die zich richt op het creëren van nieuwe inhoud, die vaak op bepaalde gegevens lijkt of deze imiteert.

Generatieve AI werkt via algoritmen zoals Generative Adversarial Networks (GAN's), waarbij twee neurale netwerken (een generator en een discriminator) concurreren en samenwerken om synthetische gegevens te produceren die op het origineel lijken.

Voorbeelden hiervan zijn het maken van kunst, muziek en realistische afbeeldingen, het genereren van mensachtige tekst, het ontwerpen van 3D-objecten en het simuleren van spraak- of video-inhoud.

Generatieve AI-modellen kunnen verschillende gegevenstypen gebruiken, waaronder afbeeldingen, tekst, audio, video en numerieke gegevens.

Trainingsgegevens vormen de basis voor generatieve AI. Het model leert de patronen, structuren en nuances uit deze gegevens om nieuwe, vergelijkbare inhoud te produceren.

Het garanderen van nauwkeurigheid omvat het gebruik van diverse en hoogwaardige trainingsgegevens, het verfijnen van modelarchitecturen, voortdurende validatie op basis van gegevens uit de echte wereld en het benutten van feedback van experts.

De kwaliteit wordt beïnvloed door het volume en de diversiteit van trainingsgegevens, de complexiteit van het model, computerbronnen en de verfijning van modelparameters.