Shaip Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door de website op https://www.shaip.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 • Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de Shaip-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  • proberen om software op de website van Shaip te decompileren of reverse-engineeren;
  • Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
 • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Shaip worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 • De materialen op de website van Shaip worden geleverd op een 'as is'-basis. Shaip geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 • Verder geeft Shaip geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Shaip of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van Shaip te gebruiken, zelfs als Shaip of een door Shaip gemachtigde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal op de website van Shaip kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Shaip garandeert niet dat het materiaal op haar website juist, volledig of actueel is. Shaip kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Shaip verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

6. Links

Shaip heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Shaip van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. wijzigingen

Shaip kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Kentucky en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.